Jožef Horvat: Zakon o Mercatorju pomeni oster poseg v lastninsko pravico lastnika družbe

DELI:
21.04.2017, NSi

Podpredsednik NSi Jožef Horvat je na seji parlamentarnega odbora za gospodarstvo opozoril, da zakon o Mercatorju predstavlja oster poseg v lastninsko pravico lastnika družbe. Po tem predlogu zakona bi lahko država brez soglasja lastnika v upravo zasebnega podjetja vsilila svojega člana uprave. »Tak poseg je v nasprotju z ustavno zagotovljenimi pravicami do zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude« je izpostavil poslanec NSi. Poleg tega je predlog po njegovem mnenju v nasprotju z načeli korporativnega upravljanja in socialno-tržnega gospodarstva. NSi je zato predlagala amandma, ki bi za uveljavitev zakonskih mehanizmov zahteval soglasje lastnika družbe. Žal amandma ni bil sprejet.

Predlog vlade je neustaven in tudi neučinkovit

Poslanec Horvat je opozoril tudi na dejstvo, da se rešitve iz tega predloga zakona v dejanskem poslovnem življenju praktično ne morejo uresničiti. Izredni član uprave namreč ne more nadzirati vseh transakcij v tako veliki družbi. Predlog zakona o Mercatorju zato po mnenju NSi ni samo neustaven, ampak je tudi neučinkovit. Jožef Horvat je ob tem ponovno opozoril na pomembno programsko usmeritev Nove Slovenije, v skladu s katero bi morala biti privatizacija način iskanja odgovornih lastnikov.