Jožef Horvat v pismu poziva premiera, naj vlada čimprej pripravi uradni prevod razsodbe arbitražnega sodišča

DELI:
27.09.2017, NSi

Predsednik odbora DZ za zunanjo politiko in poslanec NSi Jožef Horvat je v pismu premiera Mira Cerarja pozval, naj vlada čim prej pripravi gradivo, tudi uradni prevod razsodbe arbitražnega sodišča z geografskimi kartami, ki bo omogočalo nadaljevanje seje odbora na to temo. Prosil ga je tudi za gradivo o nadaljnjih korakih vlade za implementacijo sodbe in stikih s Hrvaško.

Poslanec NSi je spomnil, da je premier Cerar po nedavnem političnem vrhu na temo arbitraže izrazil pričakovanje, da bo odbor za zunanjo politiko čim prej nadaljeval in dokončal svoje delo, česar pa ta ne more storiti, dokler odbor nima ustreznega gradiva vlade. Jožef Horvat zato pričakuje, da bo gradivo v ustrezni obliki čim prej na poslanskih mizah.

Podpredsednik odbora DZ za zunanjo politiko sicer razume, da je prevod sodbe zahtevno delo, a opozarja, da je minila že polovica časa, ki ga imata državi za to, da pripravita podlago za uresničitev sodbe.

Spomnil je še, da je odbor v izjavi za javnost po prekinjeni seji na dan razglasitve razsodbe pozval k dialogu s Hrvaško o implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča, pri čemer je osnova za ta dialog razsodba, ter se obvezal, da bo posebno skrb namenjal implementaciji razsodbe.

Tako je Jožef Horvat premierja v pismu tudi prosil, da odboru predloži tudi gradivo v zvezi z nadaljnjimi koraki slovenske vlade in o vseh stikih s hrvaško stranjo glede prizadevanj za implementacijo razsodbe.

Ob tem je med drugim navedel, da četrti člen zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med slovensko in hrvaško vlado določa, da za izvajanje sporazuma skrbi vlada, zato je tudi na podlagi večkrat ponovljenih sklepov o sprotnem informiranju odbora upravičeno pričakovati, da bo vlada odbor sproti obveščala o vseh svojih aktivnostih.