Zahteva NSi je dosegla namen: Minister obljubil proračunska sredstva za sofinaciranje investicij občin v šolsko infrastrukturo

DELI:
17.09.2019, NSi

Zahteva NSi za razpravo na nujni seji odbora za izobraževanje na temo sofinanciranja investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin je dosegla namen. Na seji je namreč minister za izobraževanje Jernej Pikalo obljubil, da bo ministrstvo v proračunu za naslednji dve leti namenilo sredstva za sofinanciranje investicij občin v šolsko infrastrukturo.

Jožef Horvat: Potrebujemo odlične učitelje in kvalitetne šolske prostore

V NSi smo sklicali nujno sejo odbora za izobraževanje prav zaradi alarmantnega stanja na področju šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin. »V NSi otroke postavljamo v ospredje, otrokom moramo nuditi najboljši izobraževalni sistem. Potrebujemo odlične učitelje in kvalitetne prostore. Pripravljamo in izobražujemo jih za poklice, ki jih še ne poznamo, za digitalno prihodnost. Zato smo tudi zahtevali nujno sejo odbora za izobraževanje, saj vidimo alarmantno stanje na področju šolske in predšolske infrastrukture,« je na nujni seji odbora za izobraževanje povedal vodja poslanske skupine Jožef Horvat.

Opozoril je, da slovenske občine namreč že dlje časa opozarjajo, da jim država za delovanje ne namenja dovolj sredstev. Vladni predlog povprečnine v višini 573,5 evra na prebivalca nikakor ne rešuje hude finančne podhranjenosti (zlasti manjših) slovenskih občin.

»Posebej akuten je problem na področju investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin, še posebej v občinah, kjer beležijo veliko priseljevanje prebivalstva. Skupnost občin Slovenije je julija predstavila izračune po katerih bodo morale glede na trende gibanja učencev slovenske občine do leta 2023 zagotoviti dodatnih 14.251 mest v osnovnih šolah ter približno 750 dodatnih oddelkov,« je povedal vodja poslanske skupine NSi.

Dodal je, da bo povprečnina občinam komajda pokrila povišane stroške občin, ki izhajajo iz naslova dviga plač v javnem sektorju, zato o dodatnih razvojnih sredstvih za občine tako ne moremo govoriti. »Stanje na področju šolske in predšolske infrastrukture je alarmantno, saj občine ne morejo zagotavljati kvalitetnega vzdrževanja infrastrukture in zagotavljati potrebnih, novih kapacitet,« je povedal Jožef Horvat in odbor za izobraževanje pozval: »Zaradi izredno pereče problematike odboru vladi predlagajmo, da naj v proračunu ministrstva za prihodnja štiri leta zagotovi dodatnih 25 milijonov evrov za izvedbo razpisa za sofinanciranje investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin.«