Blaž Pavlin: Ali se odpadna embalaža in nagrobne sveče še vedno kopičijo v zbirnih centrih?

DELI:
18.04.2019, NSi

Na redni seji državnega zbora je poslanec NSi Blaž Pavlin ministru za okolje in prostor postavil ustno poslansko vprašanje glede dejanskih učinkov Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami. Zakon naj bi v enem letu uredil zatečeno stanje na tem področju. »Ali se omenjena odpadna embalaža še vedno kopiči v zbirnih centrih. Do kdaj bo nakopičena odpadna embalaža dejansko odstranjena in ustrezno predelana? Konkretno me zanima glede zbirnega centra Suhadole v občini Komenda, ki ga upravlja podjetje Publikus,« je poslanec NSi konkretno vprašal ministra.

Na tem odlagališču so namreč v preteklosti že dvakrat gorele smeti. »Okoliški prebivalci se bojijo ponovnega požara ali požiga ter onesnaženja podtalnice, saj zbirni center leži na vodovarstvenem območju, da ne govorim o vizualnem onesnaženju, saj je kup bal z odpadki vsak dan večji. O stanju na smetišču je bilo ministrstvo v lanskem letu večkrat obveščeno, prav tako je inšpektorat za okolje z odločbo določil, da morajo vse odpadke v balah odstraniti do 1. avgusta lansko leto. Zakaj podjetje kljub odločbi inšpektorata za okolje in novega interventnega zakona 960 bal še vedno ni odstranilo? Še huje, število bal se je do danes v tem zbirnem centru še povečalo,« je zanimalo Blaža Pavlina.

Glede odlagališča Suhadole je minister poslanca NSi pisno seznanil z ukrepi Inšpekcije za okolje in naravo (IRSOP) v zvezi z odlagališčem Suhadole v zapiranju.

Zapisal je, da je Inšpekcija za okolje in naravo upravljavcu odlagališča Suhadole, Občini Komenda, v januarju 2017 izdala odločbo, s katero je odredila odstranitev iz odlagališča vse odpadke, zabojnike za odpadke, gradbeni in drugi material, v roku do 28. 2. 2017, ter zagotovitev izdelave obratovalnega monitoringa za odlagališča v predpisanem obsegu. Ker upravljavec v roku ni izvršil odrejenega, je bil v aprilu 2017 začet izvršilni postopek. Določena je bila izvršba z denarno prisilitvijo. Upravljavcu odlagališča je bila s sklepom izrečena napovedana denarna kazen v višini 10.000 €.

Zoper ta sklep se je občina Komenda pritožila in ker je bila pritožba zavrnjena sprožila tožbo na Upravno sodišče. Upravno sodišče je dne 19.2.2019 tožbo zavrnilo. Po izdani sodbi sodišča je na inšpekcijskem pregledu, dne 11.4.2019 ugotovljeno, da so na telesu odlagališča še vedno skladiščeni odpadki, zato bo izdan upravljavcu odlagališča nov sklep in nova denarna kazen. Postopek inšpekcije še ni zaključen. Saj vodi postopek tudi proti podjetju Publikus.