ANDREJ ČERNIGOJ: KER ŽIVIMO V VARNOSTNO NEGOTOVEM SVETU, POTREBUJEMO MOČNO VARNOSTNO OBRAMBNO MREŽO

DELI:
16.07.2020, NSi

Državni zbor je v prvem branju potrdil zakon o investicijah v Slovensko vojsko, ki je za ohranitev našega obrambnega sistema nujen. O razlogih za sprejetje zakona je na seji v imenu NSi spregovoril poslanec Andrej Černigoj.

V nadaljevanju objavljamo stališče poslanske skupine NSi:

Rodovi Slovenk in Slovencev so v zgodovini dolgo hrepeneli po koščku zemlje, kjer bi bili sami svoj gospodar. Brez vojaškega organiziranja, brez odločnosti vojakov Rudolfa Maistra, srčnosti najprej Teritorialne obrambe in nato Slovenske vojske pa se te tisočletne sanje ne bi mogle uresničiti.

Slovenska vojska je nastala leta 1993 iz takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije in sprva temeljila na naborniškem sistemu. Leta 2003 je bil ukinjen, nadomestila pa ga je profesionalna vojska. Na veliko referendumsko nedeljo 23. marca 2003 so državljanke in državljani Republike Slovenije z dvotretinjsko večino oz. 635.864 glasovi ZA potrdili vstop Slovenije v zvezo NATO. S to zavezo in obvezo so državljani Slovenije potrdili, da si želijo nadaljnjega razvoja Slovenske vojske v okviru evroatlantskega partnerstva. Če želimo, da Slovenska vojska ostaja sodobna oborožena sila, ki je zmožna izvajati različne naloge doma in po svetu, ji moramo nameniti minimalna sredstva, s katerimi jo bomo lahko dobro opremili in kadrovsko popolnili. Ko je prišla gospodarska kriza se je prva na udaru znašla Slovenska vojska in v državnem proračunu se ji je od leta 2010 preveč zlahka odvzemalo sredstva. S težavo je ohranjala svoje osnovno delovanje, o kakršnem koli razvoju pa ob velikih rezih sploh ni bilo možno govoriti. Sredstva za Slovensko vojsko se na predkrizno raven niso vrnila niti, ko smo v zadnjih letih ponovno beležili pozitiven trend gospodarske rasti, niti ko se je sprejel  rekordni proračun v slovenski zgodovini.

Prišli smo do točke, kjer težko zamižimo, še manj pa odvrnemo pogled od nujnih potreb Slovenske vojske, ki jo še kako potrebujemo. Z njo država zagotavlja varnost državljank in državljanov, in občutek varnosti je v teh nepredvidljivih in negotovih časih še kako pomemben.

Zato v Novi Sloveniji- Krščanskih demokratih podpiramo zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko. Z njim bi zagotovili sredstva za najpomembnejše investicije v naši vojski in sicer bi v prvih dveh letih zanje namenili po 100 miljonov evrov, v nadaljnih štirih letih pa po 145 miljonov Eurov.

Po našem mnenju je sprejetje tega zakona predpogoj, da bo lahko Slovenska vojska dolgoročneje načrtovala svoje investicije, saj bo lahko pri zagotavljanju oborožitvenih sistemov in vojaške opreme sklepala večletne pogodbe, s katerimi se prevzemajo obveznosti tudi za daljše obdobje, kot se sprejema proračun Republike Slovenije.

Za transparentnost nakupov bo poskrbljeno, saj se bodo investicije knjigovodsko izkazovale tako, da bo razvidno katera vojaška oprema, oborožitev  ali druga sredstva so bila financirana s sredstvi na podlagi tega zakona. Vsi nakupi bodo smotrni in prepotrebni, izpolnjevati pa bodo morali vse Natove standarde.

Na Slovensko vojsko so državljani ponosni in ji zaupajo, mi pa moramo poskrbeti, da bomo to zaupanje še okrepili doma in v tujini. Na žalost Slovenska vojska za pripravljenost za delovanje v vojni že več let dosega negativne ocene. Ne zaradi naših pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki vedno v danih razmerah izvrstno opravijo zadane naloge, ampak zaradi neizpolnjenih obljub preteklih vlad. Postati moramo verodostojen partner zavezništva. Prevečkrat smo že prelomili dane zaveze partnerskim državam. Ko primerjamo podatke obrambnih izdatkov in vojaške investicije med članicami NATA pristanemo na nezavidljivih zadnjih mestih.

Čas je, da se začnemo dane zaveze v Natu tudi izpolnjevati. NATO je namreč najcenejša varnostna zavarovalna polica za Slovenijo. Države članice si skupaj delimo obrambne izdatke, zaradi česar je obramba bistveno cenejša, kot če bi vse kapacitete razvijali sami, kot to počnejo na primer v Avstriji oziroma v Švici.

Predlagane investicije so tehtno in celovito načrtovane z namenom, da se izboljša stanje obrambno-varnostega sistema v celoti. Naša zaveza je bila oblikovanje dveh bataljonskih skupin, s temi investicijami pa najprej zagotavljamo oblikovanje  prve skupine.

Sredstva bodo namenjena izgradnji in obnovi vojaške infrastrukture, poleg tega pa se bo slovenskim vojakinjam in vojakom zagotovilo ustrezno opremo. To si zaslužijo, saj so v vsakem trenutku pripravljeni žrtvovati svoje življenje doma ali v tujini. Ne moremo dovoliti, da so naši vojaki v nevarnosti ali se celo poškodujejo, zato ker je njihova oprema neustrezna.

Zagotoviti moramo tudi zmožnost lastne logistične sposobnosti, ki pa jo z letalom iz leta 1988 in starejšimi tipi helikopterjev vse težje dosegamo. Nakup dveh novih transportnih helikopterjev bo v veliko pomoč tudi pri nujnih reševanjih in potrebi po medicinski pomoči v Sloveniji.

V Novi Sloveniji- Krščanskih demokratih smo mnenja, da so prepotrebne investicije zastavljene zelo racionalno. Če bi želeli uresničiti vse zadane obljube preteklih vlad, bi morali v Slovensko vojsko vložiti več kot 3 Miljarde Evrov, zato smo prepričani, da je  vložek 780 miljonov evrov v šestih letih ekonomsko izredno racionalen in skrbno pretehtan. Zavedamo se, da brez investicij v našo vojsko v nekaj letih o Slovenski vojski ne bomo mogli več govoriti.

V poslanski skupini Nove Slovenije-Krščanskih demokratov bomo soglasno podprli zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ker želimo, da Slovenska vojska postane agilna, fleksibilna, hitra in unčikovita ter se je sposobna postaviti po robu vsem izzivom v prihodnosti. Naša Slovenska vojska mora biti sposobna zagotavljati obrambno varnost naše edine Domovine.

Nehajmo se slepiti. Ideje, da vojske ne potrebujemo več, so nesprejemljive.

Slovenci moramo podrobno poznati našo zgodovino, da lahko naredimo vse, da se nam ne ponovi. Zato bi tukaj izpostavil besede Slovenskega pesnika Simona Gregorčiča, čigar preroške besede so se na žalost pred več kot sto leti uresničile:

Nad tabo jasen bo obok,
krog tebe pa svinčena toča
in dež krvav in solz potok
in blisk in grom — oh, bitva vroča!
Tod sekla bridka bodo jekla,
in ti mi boš krvava tekla:

Naj nam bodo pesnikove besede v opomin, da živimo v varnostno negotovem svetu in  še toliko bolj potrebujemo močno varnostno obrambno mrežo.

Danes kolegice in kolegi Slovenska Vojska potrebuje našo pomoč. Nova Slovenija- krščanski demokrati se bomo pozivu odzvali in prispevali svoje glasove, za podporo zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko, da se bo naša vojska še naprej lahko uspešno borila proti različnim grožnjam, boju proti terorizmu, boju proti kibernetskim napadom in ustrezno pomagala našim državljankam in državljanom ob naravnih in drugih nesrečah.