OBČINSKI ODBOR
VRANSKO

Predsednik občinskega odbora

Aleksander Reberšek

predsednik občinskega odbora Vransko

Občinska svetnica in podžupanja

Nataša Juhart

občinska svetnica in podžupanja občine Vransko

Občinski svetniki

Kristina Bogataj

občinska svetnica občine Vransko

Sonja Cencelj

občinska svetnica občine Vransko

Adrijana Ferme

občinska svetnica občine Vransko

Brigita Gosak

občinska svetnica občine Vransko

Jože Matko

občinski svetnik občine Vransko

Rafael Novak

občinski svetnik občine Vransko

Danilo Štante

občinski svetnik občine Vransko