OBČINSKI ODBOR
VRANSKO

Predsednik občinskega odbora

Aleksander Reberšek

predsednik občinskega odbora Vransko

Županja

Nataša Juhart

županja občine Vransko

Občinska svetnika in podžupana

Kristina Reberšek

požupanja občine Vransko

Robert Novak

podžupan občine Vransko

Občinski svetniki

Sonja Cencelj

občinska svetnica občine Vransko

Petra Farkaš

občinska svetnica občine Vransko

Brigita Gosak

občinska svetnica občine Vransko

Jože Matko

občinski svetnik občine Vransko

Rafael Novak

občinski svetnik občine Vransko

Lucijan Ocvirk

občinski svetnik občine Vransko

Zdenka Verdel

občinska svetnica občine Vransko