OBČINSKI ODBOR
VOJNIK

Predsednik občinskega odbora

Anton Kosem

predsednik občinskega odbora Vojnik

Župan

Branko Petre

župan občine Vojnik

Občinski svetniki

Vida Podergajs

občinska svetnica občine Vojnik

Marko Kračun

občinski svetnik občine Vojnik

Anton Kosem

občinski svetnik občine Vojnik