OBČINSKI ODBOR
VODICE

Predsednik občinskega odbora

Anton Kokalj

predsednik občinskega odbora Vodice

Občinski svetniki

Milan Čebulj

občinski svetnik občine Vodice

Tomaž Gyergyek

občinski svetnik občine Vodice

Tilen Jeraj

občinski svetnik občine Vodice

Anton Kokalj

občinski svetnik občine Vodice