OBČINSKI ODBOR
VITANJE

Predsednik občinskega odbora

Rok Zlodej

predsednik občinskega odbora Vitanje

Občinski svetniki

Janez Kričaj

občinski svetnik občine Vitanje

Roman Kričaj

občinski svetnik občine Vitanje

Milan Pogladič

občinski svetnik občine Vitanje