OBČINSKI ODBOR
VITANJE

Predsednik občinskega odbora

Roman Kričaj

predsednik občinskega odbora Vitanje

Občinski svetniki

Marija Jeseničnik

občinska svetnica občine Vitanje

Janez Kričaj

občinski svetnik občine Vitanje

Rok Zlodej

občinski svetnik občine Vitanje