OBČINSKI ODBOR
VIPAVA

Predsednica občinskega odbora

Orjana Curk

predsednica občinskega odbora Vipava

Občinski svetniki

Alojz Durn

občinski svetnik občine Vipava

Jernej Mikuž

občinski svetnik občine Vipava

Magda Terčelj

občinska svetnica občine Vipava