OBČINSKI ODBOR
VELIKA POLANA

Predsednik občinskega odbora

Stanislav Horvat

predsednik občinskega odbora Velika Polana

Župan

Damijan Jaklin

župan občine Velika Polana

Občinski svetniki

Stanislav Horvat

občinski svetnik občine Velika Polana

Andreja Kavaš

občinski svetnik občine Velika Polana

Jožef Ternar

občinski svetnik občine Velika Polana

Rok Vori

občinski svetnik občine Velika Polana