OBČINSKI ODBOR
TURNIŠČE

Predsednik občinskega odbora

Stanislav Sobočan

predsednik občinskega odbora Turnišče

Občinski svetniki

Igor Flucher

občinski svetnik občine Turnišče

Monika Sobočan

občinska svetnica občine Turnišče

Ivan Prša

občinski svetnik občine Turnišče