OBČINSKI ODBOR
TURNIŠČE

Predsednik občinskega odbora

Stanislav Sobočan

predsednik občinskega odbora Turnišče

Občinski svetnik in podžupan

Igor Flucher

podžupan občine Turnišče

Občinski svetniki

Monika Sobočan

občinska svetnica občine Turnišče

Ivan Prša

občinski svetnik občine Turnišče