OBČINSKI ODBOR
TURNIŠČE

Predsednik občinskega odbora

Stanislav Sobočan

predsednik občinskega odbora Turnišče

Občinski svetnik / Podžupan

Igor Flucher

podžupan občine Turnišče

Občinski svetniki

Monika Sobočan

občinska svetnica občine Turnišče

Ivan Prša

občinski svetnik občine Turnišče