OBČINSKI ODBOR
SVETI TOMAŽ

Predsednik občinskega odbora

Mirko Cvetko

predsednik občinskega odbora Sveti Tomaž

Župan

Mirko Cvetko

župan občine Sveti Tomaž

Občinski svetniki

Albin Belšak

občinski svetnik občine Sveti Tomaž

Igor Majcen

občinski svetnik občine Sveti Tomaž