OBČINSKI ODBOR
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Predsednik občinskega odbora

Jožef Kocuvan

predsednik občinskega odbora Sveti Jurij ob Ščavnici

Občinski svetniki

Edvard Kocuvan

občinski svetnik občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Gregor Mesarič

občinska svetnica občine Sveti Jurij ob Ščavnici