OBČINSKI ODBOR
SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH

Predsednik občinskega odbora

David Klobasa

predsednik občinskega odbora Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Župan

David Klobasa

župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Občinski svetniki

Milan Anžel

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Aleksander Divjak

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Branko Družovec

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kristijan Duh

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Marko Gungl

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Marjan Klobasa

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Bojan Švarc

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah