OBČINSKI ODBOR
SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH

Predsednik občinskega odbora

David Klobasa

predsednik občinskega odbora Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Župan

David Klobasa

župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občinska svetnika in podžupana

Natalija Roškar Nedok

podžupanja občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Smiljan Fekonja

podžupan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občinski svetniki

Milan Anžel

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Nada Duh

občinska svetnica občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Branko Družovec

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Ksenija Kurnik

občinska svetnica občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Andrej Klauzner

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Simon Kos

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Janez Rebernik

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Anita Robič

občinska svetnica občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Jože Selinšek

občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah