OBČINSKI ODBOR
ŠMARTNO PRI LITIJI

Predsednik občinskega odbora

Martin Fortuna

predsednik občinskega odbora Šmartno pri Litiji

Občinski svetniki

Martin Fortuna

občinski svetnik občine Šmartno pri Litiji

Suzana Kepa

občinska svetnica občine Šmartno pri Litiji

Bojan Lupše

občinski svetnik občine Šmartno pri Litiji