OBČINSKI ODBOR
ŠMARTNO PRI LITIJI

Predsednik občinskega odbora

Martin Fortuna

predsednik občinskega odbora Šmartno pri Litiji

Občinski svetniki

Matic Kremžar

občinski svetnik občine Šmartno pri Litiji

Andreja Kastelic

občinska svetnica občine Šmartno pri Litiji