OBČINSKI ODBOR
ŠMARJE PRI JELŠAH

Predsednik občinskega odbora

Branko Golež

predsednik občinskega odbora Šmarje pri Jelšah

Občinski svetniki

Miloš Bevc

občinski svetnik občine Šmarje pri Jelšah

Marjana Skale

občinska svetnica občine Šmarje pri Jelšah