OBČINSKI ODBOR
SLOVENSKA BISTRICA

Predsednik občinskega odbora

Borut Košič

predsednik občinskega odbora Slovenska Bistrica

Občinski svetniki

Patricija Breznikar

občinska svetnica občine Slovenska Bistrica

Jožef Gorinšek

občinski svetnik občine Slovenska Bistrica

Darko Sagadin

občinski svetnik občine Slovenska Bistrica