OBČINSKI ODBOR
ŠALOVCI

Predsednik občinskega odbora

Jožef Slaviček

predsednik občinskega odbora Šalovci

Občinski svetniki

Jožef Črnko

podžupan in občinski svetnik občine Šalovci

Bojan Kučan

občinski svetnik občine Šalovci