OBČINSKI ODBOR
ROGATEC

Predsednik občinskega odbora

Slavko Pavlovič

predsednik občinskega odbora Rogatec

Župan

Martin Mikolič

župan občine Rogatec

Občinski svetniki

Slavko Pavlovič

občinski svetnik občine Rogatec

Vili Bukšek

občinski svetnik občine Rogatec

Irena Kitak

občinska svetnica občine Rogatec

Marija Završki Fric

občinska svetnica občine Rogatec

Izidor Kitak

občinski svetnik občine Rogatec