OBČINSKI ODBOR
ROGATEC

Predsednik občinskega odbora

Slavko Pavlovič

predsednik občinskega odbora Rogatec

Župan

Martin Mikolič

župan občine Rogatec

Občinski svetniki

Slavko Pavlovič

občinski svetnik občine Rogatec

Tomaž Mikolič

občinski svetnik občine Rogatec

Jolanda Pavlovič

občinska svetnica občine Rogatec

Velimir Novak

občinski svetnik občine Rogatec

Tomaž Plavčak

občinski svetnik občine Rogatec