OBČINSKI ODBOR
ORMOŽ

Predsednik občinskega odbora

Alojz Sok

predsednik občinskega odbora Ormož

Občinska svetnica in podžupanja

Irma Murad

občinska svetnica in podžupanja občine Ormož

Občinski svetniki

Jožef Cajnko

občinski svetnik občine Ormož

Simon Kolmanič

občinski svetnik občine Ormož