OBČINSKI ODBOR
LOGATEC

Predsednik občinskega odbora

Janez Ovsec

predsednik občinskega odbora Logatec

Občinski svetniki

Rafael Cepič

občinski svetnik občine Logatec

Jerneja Rupnik

občinska svetnica občine Logatec

Matej Skvarča

občinski svetnik občine Logatec