OBČINSKI ODBOR
LJUBNO

Predsednik občinskega odbora

Rok Prušnik

predsednik občinskega odbora Ljubno

Občinski svetniki

Miroslav Ermenc

občinski svetnik občine Ljubno

Klemen Juhart

občinski svetnik občine Ljubno

David Kramer

občinski svetnik občine Ljubno

Jože Orešnik

občinski svetnik občine Ljubno

Rok Prušnik

občinski svetnik občine Ljubno