OBČINSKI ODBOR
KIDRIČEVO

Predsednik občinskega odbora

Bogdan Potočnik

predsednik občinskega odbora Kidričevo

Občinski svetnik in podžupan

Bogdan Potočnik

občinski svetnik in podžupan občine Kidričevo

Občinski svetniki

Anton Drevenšek

občinski svetnik občine Kidričevo

Boris Kmetec

občinski svetnik občine Kidričevo