OBČINSKI ODBOR
KAMNIK

Predsednik občinskega odbora

Bogdan Pogačar

predsednik občinskega odbora Kamnik

Župan

Matej Slapar

župan občine Kamnik

Občinski svetniki

Anton Iskra

občinski svetnik občine Kamnik

Bojana Pančur

občinska svetnic občine Kamnik

Vojko Tonin

občinski svetnik občine Kamnik

Matjaž Šporar

občinski svetnik občine Kamnik

Ivanka Učakar

občinska svetnica občine Kamnik