OBČINSKI ODBOR
KAMNIK

Predsednik občinskega odbora

Bogdan Pogačar

predsednik občinskega odbora Kamnik

Župan

Matej Slapar

župan občine Kamnik

Občinski svetnik in podžupan

Bogdan Pogačar

občinski svetnik in podžupan občine Kamnik

Občinski svetniki

Anton Iskra

občinski svetnik občine Kamnik

dr. Jernej Merkelj

občinski svetnik občine Kamnik

Janez Rifel

občinski svetnik občine Kamnik

Cvetka Slapnik

občinska svetnica občine Kamnik

Ivanka Učakar

občinska svetnica občine Kamnik