OBČINSKI ODBOR
ILIRSKA BISTRICA

Predsednica občinskega odbora

Teja Iskra

predsednica občinskega odbora Ilirska Bistrica

Občinski svetnik / Podžupan

Andrej Černigoj

podžupan občine Ilirska Bistrica

Občinski svetniki

Teja Iskra

občinska svetnica občine Ilirska Bistrica

Domen Vodopivec

občinski svetnik občine Ilirska Bistrica