OBČINSKI ODBOR
DOBREPOLJE

Predsednik občinskega odbora

Jože Hočevar

predsednik občinskega odbora Dobrepolje

Župan

Igor Ahačevčič

župan Občine Dobrepolje

Občinski svetniki

Franci Žnidaršič

občinski svetnik občine Dobrepolje

Martina Strnad

občinska svetnica občine Dobrepolje