OBČINSKI ODBOR
ČRENŠOVCI

Predsednik občinskega odbora

dr. Matej Kolenko

predsednik občinskega odbora Črenšovci

Občinski svet

Miha Horvat

občinski svetnik Občine Črenšovci,
vodja svetniške skupine NSi Črenšovci

mag. Romana Lebar

občinska svetnica Občine Črenšovci

dr. Matej Kolenko

občinski svetnik Občine Črenšovci

mag. Marija Horvat

občinska svetnica Občine Črenšovci

Milan Gabor

občinski svetnik Občine Črenšovci

Marija Tibaut

občinska svetnica Občine Črenšovci