OBČINSKI ODBOR
ČRENŠOVCI

Predsednik občinskega odbora

dr. Matej Kolenko

predsednik občinskega odbora Črenšovci

Občinski svet

dr. Matej Kolenko

Svetnik občine Črenšovci

Miha Horvat

Svetnik občine Črenšovci

Marija Tibaut

Svetnica občine Črenšovci

Milan Gabor

Svetnik občine Črenšovci

mag. Romana Lebar

Svetnica občine Črenšovci

Marija Horvat

Svetnica občine Črenšovci