OBČINSKI ODBOR
CERKVENJAK

Občinski svetniki

Simona Firbas

občinska svetnica občine Cerkevnjak

Attila Ftičar

občinska svetnica občine Cerkevnjak

Srečko Furšt

občinski svetnik občine Cerkevnjak

Denis Ploj

občinski svetnik občine Cerkevnjak

Peter Veberič

občinski svetnik občine Cerkevnjak