ŽUPANA DAVID KLOBASA IN MATEJ SLAPAR IZVOLJENA V DRŽAVNI SVET

DELI:
23.11.2022, NSi

Z zadovoljstvom sporočamo, da sta bila župan občine Sv. Trojica David Klobasa in župan Kamnika Matej Slapar izvoljena za državna svetnika, kjer bosta zastopala interese slovenskih občin. NSi ima tako prvič v svoji zgodovini člana, ki sta izvoljena v Državni svet Republike Slovenije

Na volitvah v Državni svet RS elektorji danes na volilnih zborih odločajo o 22 predstavnikih lokalnih interesov v državnem svetu, jutri pa bodo izvolili še o 18 predstavnikih funkcionalnih interesov, torej delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti.

Za svetniška mesta, ki jih zasedajo predstavniki funkcionalnih interesov, so elektorje določile interesne organizacije. Za mesta, ki so namenjena predstavnikom lokalnih interesov, pa občinski in mestni sveti. Državni svetniki, ki zastopajo lokalne interese, so edina neposredna vez z lokalnimi skupnostmi v parlamentu, odkar od leta 2011 s spremembo Zakona o poslancih ti ne morejo več hkrati biti tudi župani.

Državni svetniki so voljeni za dobo petih let, svojo funkcijo pa z izjemo predsednika Državnega sveta, opravljajo nepoklicno. Volitve se izvedejo najprej dva meseca in najpozneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe. Ta se šteje od dneva  prve, ustanovne seje Državnega sveta, ki je v tekočem mandatu potekala 12. decembra 2017.

V okviru slovenskega ustavnega sistema lahko Državni svet RS uvrstimo med svetovalne in nadzorne institucije. Temeljni smisel obstoja Državnega sveta RS je, da prispeva k sprejemanju čim bolj kakovostne zakonodaje. Pristojnosti Državnega sveta RS večinoma niso zelo močne in so vezane na zakonodajni postopek, v katerem Državni svet RS ne sodeluje kot odločujoči organ, ampak organ, ki s svojimi mnenji sooblikuje vsebino zakonov. Oblikovane so namreč tako, da Državni svet RS sam ne sprejema dokončnih odločitev, ampak v glavnem svetuje in na druge načine posega v zakonodajni postopek.