ZAKAJ NA REFERENDUMU OBKROŽITI »ZA«?

DELI:
05.07.2021, NSi

Novela zakona o vodah, o kateri bomo morali 11. julija odločati na referendumu ima pozitivne učinke na okolje:

  1. omejuje posege v priobalne pasove
  2. popolnoma prepoveduje gradnjo zasebnih in potencialno nevarnih objektov v bližini voda.
  3. ščiti pitno vodo in ohranja biodiverziteto
  4. zagotavlja 17 milijonov evrov za vzdrževanje vodotokov po vsej Sloveniji

Dosedanja ureditev dopuščala širok manevrski prostor za gradnjo na priobalnem pasu, obstoječi zakon pa tega ni izrecno prepovedoval. Da dosedanji zakon o vodah ni ustrezno varoval naših voda jasno dokazuje število izjem, ki so na priobalnih zemljiščih dovoljevale za okolje potencialno nevarno gradnjo: doslej je bilo izdanih kar 54 takšnih uredb. Tako je bila mogoča postavitev tovarn in industrijskih objektov v neposredni bližini vode. Novela zakona o vodah odslej gradnjo takšnih objektov v priobalnih pasovih v celoti prepoveduje.

Bo pa v priobalnem pasu možna le še postavitev objektov javne rabe, kot so rekreativne površine, otroška igrišča in podobno. Ker gre pri vodi in posegih v okolje za pomembno strokovno vprašanje, se odločanje o tem iz sedanjega političnega nivoja po novem v celoti prepušča stroki. Odločitve o morebitnem ožanju priobalnih zemljišč bodo tako sprejemali za to usposobljeni strokovnjaki v sklopu Direkcije za vode.

Sprejeti zakon o vodah zagotavlja tudi 17 milijonov evrov sredstev za potrebno vzdrževanje vodotokov in vzpostavljanje poplavne varnosti, s čimer bo mogoče opraviti najnujnejše sanacije vodotokov in preprečiti poplave.

Pobudniki referenduma z nasprotovanjem zakonu o vodah žal podpirajo dosedanje stanje, ki z dovoljevanjem nevarnih posegov v priobalne pasove predstavlja nevarnost za okolje. Zato ravnajmo pametno in za prihodnje rodove. Glasujmo ZA!