ZA KAKOVOSTNO IN GLOBALNO PRIMERLJIVO ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DEJAVNOST

DELI:
03.11.2021, NSi

Na današnji seji odbora za izobraževanje so poslanci obravnavali zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki sledi slovenskim in evropskim strateškim dokumentom ter državam, ki so nam v znanosti zgled odličnosti. Usklajevanje zakona je bilo zahtevno, vendar so na koncu vsi deležniki – ministrstvo za izobraževanje, inštituti, univerze, sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in na koncu tudi znanstvenice in znanstveniki sklenili kompromis v dobro slovenski znanosti in podprli predlog zakona.

Predsednica odbora za izobraževanje in poslanka NSi Iva Dimic je v uvodu svoje razprave povedala: »Želela bi izreči podporo znanosti z besedami: verjamem in zaupam v znanost, ker dela v dobro družbe in ljudi. Naj bo navaden dan v šolstvu, gospodarstvu ali pa ko se znajdemo pred težko zdravstveno preizkušnjo, nam daje znanost upanje.« Izpostavila je tudi izjemen dosežek Onkološkega inštituta Ljubljana in slovenskih znanstvenikov, ki so razvili novo zdravilo za zdravljenje raka in dodala, da Slovenci nismo samo športen narod ampak tudi narod odličnih znanstvenikov.

Ena od ključnih rešitev zakona je stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji. Sredstva iz državnega proračuna se bodo postopoma povečevala dokler ne dosežemo vsaj 1 % bruto domačega proizvoda (BDP). Vlagalo se bo v infrastrukturo, raziskovalno opremo, v raziskovalne programe mladih raziskovalcev itd.

Zakon ureja tudi nekatere ugodne ukrepe za delo raziskovalcev, ki jih drugod po svetu že poznajo. Na primer možnost opravljanja dopolnilnega dela nudi spodbudo raziskovalcem za delo z gospodarstvom in predvsem prenos znanja v gospodarstvo in širšo družbo. Omogoči se tudi možnost nagrajevanja, ki dopušča spodbudo izjemno uspešnim raziskovalcem. Boljši pogoji za delo in finančno stabilna ter avtonomna znanost privablja tuje raziskovalce in dela Slovenijo privlačno za vrhunske svetovne strokovnjake, predvsem pa omeji odhod slovenskega kadra v tujino. Iva Dimic je te novosti v zakonu komentirala z besedami: »Nezaslišano je, da imajo recimo na Norveškem raziskovalci skoraj trikrat večje dohodke kot naši raziskovalci. Verjamem, da se mladi, znanja voljni raziskovalci raje odločijo za odhod v tujino. Zelo je pomembno, da zakon ponuja rešitve na tem področju, saj je znanost, napredek in povezava z gospodarstvom pomembna tudi za blaginjo naroda. To mora biti Sloveniji cilj. S tem pridobivamo tudi mednarodni ugled.« Dodatno je obrazložila tudi grafe, ki prikazujejo slabe plače v znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je zelo pomemben, saj zagotavlja pogoje za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Predlog je podprla vsa zainteresirana javnost in tudi poslanci, saj je bil predlog zakona sprejet s 14 glasovi za in nobenim proti.