Z DEJANJI POMAGAMO DELAVCEM MIGRANTOM

DELI:
04.03.2021, NSi

Ponovno smo prisluhnili našim državljanom, ki živijo v Sloveniji, kruh pa si služijo čez mejo, in jim s konkretnimi rešitvami pomagamo. Gre za prvi korak, še naprej pa si prizadevamo, da bi problematiko celostno uredili, zato podpiramo tudi nadaljnje korake.

V Novi Sloveniji smo že večkrat dokazali, da si intenzivno prizadevamo za rešitev problematike vseh slovenskih rezidentk in rezidentov, ki delajo v tujini. Ko smo bili v opoziciji, smo večkrat predlagali spremembe zakonodaje, ki so naslavljale njihove probleme. Prav tako je Vlada Republike Slovenije septembra 2020 na predlog ministra NSi Janeza Ciglerja Kralja sprejela odločitev, da se Slovenija priglasi kot stranski udeleženec v tožbi na evropskem sodišču zoper Avstrijo zaradi zakona, ki določa indeksacijo otroških dodatkov.

Predlog sprememb zakona o urejanju trga dela so pripravili v Sindikatu delavcev migrantov Slovenije. Sprememba predvideva izjemo glede najvišje višine nadomestila za primer brezposelnosti, ki je z zakonom sicer omejena na največ 892,5 evra.

Nova Slovenija je stranka, ki dela za vse ljudi. Minister Janez Cigler Kralj je tako v imenu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podal pozitivno mnenje k predlaganim spremembam, zato je tudi vlada predlog podprla.

Omenjena omejitev se bo po sprejetju novele za delavce migrante zvišala na 1.785 evrov za prve tri mesece prejemanja nadomestila oziroma za pet mesecev, če je delavec migrant v preteklih 24 mesecih dopolnil najmanj 12 mesecev zaposlitve v državi članici, katere zakonodaja je zanj veljala nazadnje. Delavci migranti, ki delajo na primer v Avstriji, namreč plačujejo tudi 20-krat višje prispevke za primer brezposelnosti ob enaki bruto plači.

Po uredbi EU država članica, katere zakonodaja je nazadnje veljala za delavca, državi njegovega stalnega prebivališča za prve tri oziroma pet mesecev povrne celoten znesek nadomestil, ki mu jih je zagotovila država stalnega prebivališča. To pomeni, da slovenski proračun zaradi višjega nadomestila delavcev migrantov v primeru brezposelnosti ne bo dodatno obremenjen, delavcem migrantom pa bo s tem omogočeno, da bodo prejeli celotno nadomestilo za brezposelnost, ki jim pripada na osnovi dela v tujini. Predlog je že dobil zeleno luč na odboru za delo v državnem zboru, končno glasovanje o dopolnjenem predlogu pa bo predvidoma potekalo na plenarnem zasedanju konec marca.

Poleg omenjene novele je SDMS v državni zbor vložil tudi predlog novele zakona o dohodnini, s katerim bi se zvišala splošna dohodninska olajšava. Na osnovi teh sprememb delavcem migrantom ne bi bilo več treba doplačevati visokih zneskov dohodnine v Sloveniji, sprememba pa bi pomenila tudi višje neto plače za vse zaposlene v Sloveniji.

V Novi Sloveniji se zavedamo, da je vsak izseljeni delavec izguba za Slovenijo, zato si že vrsto let prizadevamo za izboljšanje pogojev za delavce migrante. Predlog SDMS glede zvišanja splošne dohodninske olajšave je zelo podoben predlogu, ki ga je Nova Slovenija v preteklosti že večkrat vložila v parlamentarni postopek, zato v NSi dvig splošne dohodninske olajšave seveda podpiramo. Glede na javnofinančno situacijo pa smo pripravljeni podpreti tudi kompromisni predlog.