Vladni zakon o financiranju občin poskrbel, da bo kar 145 občin na slabšem

DELI:
06.12.2017, NSi

»Neverjetno je, kako zlahka vlada zavrača vse argumente državnega sveta. Kot kaže, je edini cilj vlade prepričati samo sebe, da zakon o financiranju občin občinam prinaša boljše in pravičnejše financiranje njenih nalog,« je bil na izredni seji državnega zbora kritičen poslanec NSi Zvonko Lah. Napovedal je, da v NSi zato zakona ne bomo podprli.

Manjše občine so zopet na slabšem

Poslanec NSi je prepričan, da nas vlada pri zakonu o financiranju občin želi prepričati, kako bodo večje občine na slabšem, ker imajo več mlajših prebivalcev in imajo zato večje stroške za socialno varstvo in predšolsko vzgojo. »Kaj pa manjše občine, tiste z velikim številom kilometrov lokalnih cest in neurejeno komunalno infrastrukturo? Vlada očitno pozablja, da govorimo o sistemskem zakonu, ki skupaj z zakonom o lokalni samoupravi predstavlja temelj delovanja občin, in pozablja na dejstvo, da se je obseg nalog nenehno povečuje, sredstva za njihovo delovanje pa se konstantno znižujejo,« je prepričan Lah.

Kar 145 občin bo dobilo manj denarja

Povprečnina je že pred štirimi leti znašala 536 evrov, zato je nemogoče govoriti, da se povprečnina zvišuje, tako kot trdi vlada.

»S takšnimi ukrepi bo vlada občine dobesedno prisilila, da se združujejo. Takšno poimenovanje lokalne samouprave je po našem mnenju zgrešeno in ne vodi k enakomernemu regionalnemu razvoju države. Kako lahko trdite, da sprememba zakona za občine prinaša pravičnejše financiranje, ko bo pa kar 145 občin dobilo manj denarja, na boljšem bo le 67 občin? Seveda bodo to le večje občine,« je poudaril Zvonko Lah.

MO Ljubljana bo profitirala na račun drugih občin

Mestna občina Ljubljana bo prejela 2 milijona 108 tisoč evrov več, Mestna občina Maribor pa 571 tisoč evrov več. Veliko pa je občin, ki bodo prejele 2 % manj kot do zdaj. To so občine Loška dolina, Luče, Oplotnica, Ribnica na Pohorju, Osilnica in Žužemberk. Tu so vidni rezultati tega zakona.

»Na drugi strani pa bo MO Ljubljana, ki upravlja specifične naloge kot glavno mesto, pridobila kar 3,3 milijona evrov več in ne pozabimo, da je te naloge opravljala tudi do sedaj. Obseg vseh teh nalog se ni povečal, povečala se je le višina sredstev, ki jih bo Ljubljana dobila na račun drugih občin,« je opozoril Zvonko Lah.

Z vsako spremembo zakona o financiranju občin se tako položaj slovenskih občin le slabša. »Če se bo takšen trend nadaljeval, bodo kmalu izničeni vsi pozitivni učinki, ki jih je po letu 1995 prinesla nova lokalna samouprava,« je prepričan poslanec NSi.