VLADNA KOALICIJA ZAVRNILA VSA PRIPOROČILA ZA KREPITEV VREDNOT SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE

DELI:
05.04.2023, NSi

»Mlade generacije o osamosvojitvi Slovenije vedo premalo. Tak je primer ankete na OŠ v Novi Gorici, kjer med učenci druge in tretje triade polovica otrok ni znala obkrožiti, ali se je Slovenija osamosvojila od Kraljevine Jugoslavije ali od SFRJ,« je na odboru za kulturo zbrane opomnila poslanka Iva Dimic.

Osamosvojitev Slovenije predstavljata slovensko kulturno dediščino

»Osamosvojitev Slovenije si kot izjemen zgodovinski projekt zasluži ustrezno in strokovno predstavitev. Vladi Republike Slovenije predlagamo, da ponovno vzpostavi samostojen muzej, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi. Ta naj bo osrednji javni zavod za hrambo in predstavljanje zgodovinskih virov iz obdobja osamosvojitve, za to naj ima na voljo ustrezne prostore, da bo lahko splošni javnosti s sodobnimi, interaktivnimi pristopi omogočal spoznavanje osamosvojitvenih procesov in krepil narodno zavest,« je bila jasna poslanka Iva Dimic. Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj je medtem spomnil, da osamosvojitev Slovenije ni projekt ene, dveh, treh strank ali peščice posameznikov, temveč je dosežek enotnosti slovenskega naroda in jasna želja vseh Slovenk in Slovencev, da živimo v samostojni demokratični državi. To, da je ministrica za kulturo ukinila Muzej slovenske osamosvojitve, je bila velika napaka. »Prej, ko bo ta vladna ekipa to spoznala, manj bo škode, ki je povzročila ukinitev,« je dejal.

»Vladi predlagamo, da se prenovi učne načrte osnovnih in srednjih šol, pri čemer naj se večji poudarek nameni vsebinam o slovenski osamosvojitvi in poskrbi za njihovo primerno časovno umeščenost v šolskem letu. Želimo tudi, da se poskrbi za okrepljeno didaktično izobraževanje učiteljev, ki v osnovnih in srednjih šolah predstavljajo obdobje osamosvojitve, da bodo učenci in dijaki z njim dobro seznanjeni in bodo do osamosvojitve gojili pozitiven odnos,« je predstavila zbranim na seji odbora za kulturo poslanka Dimic.

Kultura je imela v slovenski narodni zgodovini vedno pomembno vlogo

Ob koncu seje je poslanka Dimic izpostavila še nekatera pomembna dejstva in priporočila. Pri krepitvi vrednot slovenske osamosvojitve pomembno vlogo igrajo tako državne kulturne institucije, npr. muzeji, arhivi, galerije, knjižnice, gledališča, opere, kot tudi zasebni akterji, npr. producenti filmov, predstav, pisatelji, pesniki, slikarji, glasbeni aranžerji. Zato je nujno, da ta vlada z razpisi na področju kulture krepi vrednote slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države.

Koalicijski poslanci so žal vsa priporočila vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve zavrnili in s tem pokazali svoj odnos do naše domovine.