Vlada naj obljube gasilcem končno izpolni!

DELI:
23.03.2018, NSi

Poslanci NSi so na seji državnega zbora opozorili na neurejen položaj slovenskih gasilcev. Ljudmila Novak je v začetku svoje razprave poudarila, da gasilci poleg zagotavljanja varnosti izvajajo tudi pomembne naloge izobraževanja in vzgoje. »Gasilci svoje delo opravljajo s srcem,« je povedala nekdanja predsednica NSi in dodala, da je potrebno položaj gasilcev s urediti tudi z davčnim olajšavami za njihove delodajalce.

V Novi Sloveniji smo v preteklosti že večkrat opozorili na nepravične in nesprejemljive poteze, ki so gasilsko službo in gasilce potiskali na rob. Leta 2013 smo v postopku sprejemanja zakona o davku na nepremičnine predlagali, da se iz obvezne obdavčitve izvzamejo vsi objekti za zaščito in reševanje oz. gasilni domovi. Leta 2016 smo predlagali tudi novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, ki bi prostovoljna gasilska društva, ki se kot humanitarna društva večinoma financirajo s prostovoljnimi prispevki in donacijami pravnih in fizičnih oseb, izvzeli kot zavezance po tem zakonu. Opozorili smo, da so pomemben prihodek teh društev tudi zbrana sredstva od prireditev, največkrat seveda gasilskih veselic. Zbrana sredstva od teh prireditev so namreč v večini primerov namenjena nakupu gasilske opreme in gasilskih vozil.

NSi v preteklosti že večkrat poskušal urediti položaj gasilcev

Zvonko Lah je v razpravi spomnil na požar v Kemisu na Vrhniki. »Država se je gasilcem oddolžila za njihovo požrtvovalno delo le z obljubami,« je dejal poslanec NSi in pozval pristojne, da status gasilcev končno primerno uredijo.

Decembra 2017 smo krščanski demokrati ob sprejemanju novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju opozorili tudi na nujno potrebno korekcijo celotnega plačnega sistema v javnem sektorju, in sicer z vidika primerljivosti posameznih nazivov, poklicev in poklicnih skupin, upoštevajoč njihovo zahtevnost, odgovornost, pa tudi delovne obremenitve. Opozarjali smo na skupino poklicnih gasilcev, ko je vlada videla največji problem pri plačah 122 od skupno 665 poklicnih gasilcev, kar je na letni ravni predstavljalo le 150.000 evrov.