VEČ SREDSTEV ZA PREPREČEVANJE NEZAKONITIH MIGRACIJ IN DIGITALNO PREOBRAZBO

DELI:
14.10.2021, NSi

Poslanec NSi Andrej Černigoj je na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pri obravnavi proračunskih dokumentov poudaril, da so bili ti načrtovani v razmerah, ko na delo in življenje še vedno močno vpliva epidemija COVID-19. Proračunska politika se je od začetka epidemije prilagodila novim razmeram na način, da zagotavlja sredstva za zaščito zdravja in življenj prebivalcev ter podporo prebivalstvu in gospodarstvu za omilitev posledic epidemije.

Andrej Černigoj je poudaril, da je vladna koalicija pri tem uspešna ter pri tem izpostavil predvsem nadpovprečno gospodarsko rast, podpovprečno brezposelnost ter podpovprečno raven novega zadolževanja. »Vladna koalicija je torej nadpovprečne rezultate dosegla s podpovprečnim zadolževanjem,« je poudaril poslanec NSi.

Poslanec Černigoj je odprl tudi vprašanje zagotavljanja sredstev za varovanja slovenske južne meje ter preprečevanje ilegalnih migracij. Postavka »Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih« v okviru policije se v letu 2022 namreč v primerjavi z letom 2021 poveča za 6 milijonov evrov. Prav tako se v letu 2022 postavka »Migracije, mednarodna zaščita in integracija« v okviru policije v primerjavi z letom 2021 poveča za pol milijona evrov in znaša 1,5 milijona evrov.

Poslanec NSi Andrej Černigoj je pohvalil tudi vzpostavitev Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo ter dejstvo, da se za novo službo v letu 2022 namenja kar 37,8 milijonov evrov. Od tega zneska je največ namenjeno za razvoj in promocijo na področju elektronskih komunikacij in sicer kar 28,5 milijonov evrov. V okviru programa se financira vzdrževanje, razvoj in nadgradnja informacijskega sistema za prostorske podatke infrastrukture elektronskih komunikacij. »Kot poslanca mlajše generacije me to še posebej veseli,« je zaključil poslanec NSi.