V SREDIŠČE MORAMO POSTAVITI PACIENTA, NE PA DRŽAVNI ZDRAVSTVENI SISTEM

DELI:
18.01.2023, NSi

»Zdravstveni sistem je na robu zloma in prepričan sem, da slovenski državljani od politike pričakujejo predvsem rešitve. Ključno se nam zdi, da naredimo miselni preskok in v središče resnično postavimo pacienta, ne pa državnega zdravstvenega sistema,« je na novinarski konferenci dejal predsednik NSi Matej Tonin.

Pojasnil je, da v zadnjih letih prevladuje vtis, da hoče vsaj levi del slovenske politike na vsak način vse utemeljevati na državnem zdravstvenem sistemu. »In ker se vse koncentrira samo na tem sistemu, se praktično odriva interes in dobrobit samih pacientov. Ko bomo naredili ta miselni preskok v glavah, da bomo v središče postavili pacienta, potem bo seveda vse drugače. Da to lahko naredimo, je ključno, da dosežemo dostopnost zdravnikov in pa možnost izbire,« je povzel Tonin in poudaril, da je ključno, da uporabimo vse zdravstvene kapacitete.

Ko bomo naredili ta miselni preskok v glavah, da bomo v središče postavili pacienta, potem bo seveda vse drugače.

Spomnil je, da imamo za vzor lahko nekatere tuje države z urejenim zdravstvenim sistemom, kjer so pacienti na prvem mestu. »Ni pomembno, kje je zdravnik zaposlen, ampak je ključno zgolj to, da ima licenco zdravniške zbornice in da lahko zdravi. Ne moremo več vztrajati na nekih starih konceptih in si delati utvar, da če bomo delali iste stvari, kot smo jih v preteklosti, bodo rezultati drugačni. V NSi si želimo v Slovenijo vpeljati delujoče zahodno evropske zdravstvene koncepte. Prepričan sem, da ne zahtevamo preveč. Če nekaj lahko deluje v Avstriji, v Švici ali v Nemčiji, potem ne vidim razloga, zakaj te stvari ne bi delovale tudi v Sloveniji,« je pojasnil Tonin.

Paket rešitev za vsem dostopno javno zdravstvo

V nadaljevanju je predstavil skoncentrirano in aktualizirano varianto zdravstvenega programa NSi. Z njim želimo predstaviti rešitve, da se vzpostavi boljši in predvsem dostopnejši zdravstveni sistem:

  1. Takojšnja vključitev vseh razpoložljivih zdravstvenih kapacitet in prostih izvajalcev za odpravo čakalnih dob (javni zavodi, koncesionarji, zasebniki).
  2. Vsak zdravnik naj se samostojno odloča, kje in kako bo opravljal svoj poklic. Uvedba nove statusne oblike “samostojni nosilec zdravstvene dejavnosti”.
  3. Bolnik naj se samostojno odloča, kje bo opravil zdravstveno storitev (javni zavod, koncesionar, zasebnik). Storitve ne plača iz svojega žepa, ampak to pokrije zdravstvena zavarovalnica.
  4. Prečiščenje osnovne košarice pravic zdravstvenega zavarovanja in preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
  5. Odprava monopola ZZZS in vzpostavitev konkurence na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
  6. Uvedba jasnih standardov kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev. Plačilo zdravstvenih storitev se izvaja glede na rezultate zdravljenja in dosežene strokovne standarde. Nagrajevanje zaposlenih naj sledi tudi rezultatom dela.
  7. Preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki naj poslujejo neprofitno, a po načelih gospodarskih družb.
  8. Povečanje števila vpisnih mest na medicinskih in drugih zdravstvenih programih.
  9. Zmanjšanje administrativnih obremenitev zdravnikov in digitalizacija zdravstva s prehodom na enoten oz. medsebojno povezljiv informacijski sistem.

Predsednik NSi je napovedal, si želimo v povezavi z omenjenimi rešitvami vzpostaviti dialog s celotno politiko in deležniki v zdravstvu. »Prihodnji dnevi in meseci bodo ključni. Ker na temo zdravstva je bilo v tej državi povedanega že ogromno, velikokrat pa se zdi, da govorimo drug mimo drugega in za spremembe je ključno, da se najprej slišimo, da drug drugega poslušamo in tudi zato želimo najprej z zdravstvenimi deležniki preveriti, ali podpirajo te rešitve, ki smo jih danes predstavili. In o teh zaključkih tega dialoga bomo potem tudi naše članstvo seznanili na programski konferenci marca letošnjega leta. Strokovni odbor za zdravstvo, ki združuje več zdravnikov in več strokovnjakov s področja zdravstva, je skupaj z našimi strokovnimi sodelavci iz parlamenta že pripravil tudi zakonske predloge. Ampak zakonov v tem trenutku ne bomo vlagali, da se ne bo ustvarjal vtis, da Nova Slovenija z vlaganjem zakonov kakorkoli blokira vladno. Smo v času, ko so potrebni hitri in odločni ukrepi in kjer se pričakuje enotnost politike in dialog, da se bomo drug drugega tudi slišali,« je dejal Tonin in napovedal, da bomo v NSi počakali na predlog vlade in zakone po potrebi amandmirali, če prej ne bo prišlo do dogovora.

Mojca Sojar: Na težave Zdravstvenega doma Ljubljana opozarjamo že več mandatov

Na novinarski konferenci je predlog rešitev podprla tudi mestna svetnica v Ljubljani Mojca Sojar, kjer situacija z dostopnostjo do osebnih zdravnikov še posebej kritična. »Mestni svetniki NSi v Ljubljani že nekaj mandatov spremljamo in opozarjamo na težave zdravstva in Zdravstvenega doma v Ljubljani. Kot vidimo, so se te težave v zadnjem času v zadnjem letu zelo zaostrile, seveda najprej na škodo pacientov, potem celotnega zdravstva in tudi na škodo zdravnikov in zdravstvenega osebja. Zato seveda podpiramo vseh teh 9 ključnih rešitev, ki jih je predstavil predsednik Matej Tonin, saj bodo edino te rešile zdravstvo v Ljubljani in potem gotovo tudi težave v vsej državi. Izrazila je tudi upanje, da bodo ambulante za neopredeljene paciente, ki zdaj nekako gasijo požar v Ljubljani čimprej ukinjene, ter postavljeni temelji za dolgoročnejše rešitve,« je pojasnila Mojca Sojar.