V NSi ZA PROJEKT KOŠARICA ŽIVIL ZAHTEVAMO REVIZIJO RAČUNSKEGA SODIŠČA

DELI:
16.01.2024, NSi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je septembra 2022 objavilo primerjalnik cen osnovnih živil, ki podaja informacije o popisih cen in živilskih izdelkih, ki so na voljo pri trgovcih. Po navedbah ministrstva je cilji projekta »ponuditi slovenskim potrošnikom informacijo o maloprodajnih cenah kmetijskih in živilskih proizvodov med posameznimi trgovci kot tudi informacijo o poreklu ter kakovosti posameznega proizvoda«. S podajanjem celovite informacije potrošniku naj bi se mu zagotovila lažja izbira glede na njegovo kupno moč, interese in želje v času draginje.

Cilj projekta je bil po navedbi naročnikov zagotoviti »jasen prikaz, kako so se v izbranem obdobju gibale cene izbranih živil«. V praksi pa so se postavila številna vprašanja o smotrnosti izvedbe ter porabe javnih sredstev za ta projekt.

Očitno sta koncept in metodologija popisa neustrezna. Še več, s primerjalnikom cen osnovnih živil se povzroča huda škoda slovenskemu kmetijstvu, saj naša živilsko-predelovalna industrija trgovcem ne zmore ponuditi domačega mesa po dumpinških cenah. Trgovci in posledično potrošniki tako posegajo po mesu iz tujine, ki je poceni in slabše kakovosti. Zavajanje kupcev ter povzročanje pritiskov na cene domačih proizvajalcev in dobaviteljev je neposreden napad na slovensko hrano in s tem na kmetijstvo in celotno prehransko verigo.

Vrsto let je MKGP z vsemi deležniki v prehranski verigi gradilo razne promocijske sheme kakovosti lokalno pridelane hrane. Sedaj pa to isto ministrstvo pod vodstvom Gibanja Svobode ruši dolgoletna prizadevanja za osveščanje potrošnika o pomenu lokalno pridelane hrane. Akcija je popolnoma zgrešena in škodljiva. S primerjalnikom cen osnovnih živil je ministrstvo pod vprašaj postavilo domačo pridelavo in predelavo hrane ter kratkih dobavnih poti.

Zaradi vsega navedenega ocenjujemo, da je revizija tega projekta pri Računskem sodišču RS nujna in bomo našo zahtevo za revizijo posredovali Komisiji za nadzor javnih financ.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hkrati pozivamo, da projekt, ki škoduje slovenskemu kmetijstvu in prehranskemu sektorju, takoj ustavi in sredstva uporabi bolj smotrno!

Celotno besedilo zahteve je dostopno TUKAJ.