V ENERGETSKI KRIZI SLIŠIMO LJUDI IN JIM POMAGAMO

DELI:
23.02.2022, NSi

V Novi Sloveniji z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje na ukrajinsko-ruski meji, ki bo verjetno še dodatno vplivala na dvig cen energentov. V poslanski skupini Nove Slovenije smo soglasno podprli zakonodajni predlog ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, s katerim bomo vsaj malo pomagali ljudem, ki plačujejo predrago gretje in ki ne zmorejo plačevati položnic.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo tako prejeli vsi upokojenci z manj kot 1000 evrov pokojnine, prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021, upravičenci do otroškega do 6. dohodkovnega razreda, upravičenci do nadomestila za invalidnost po zakonu ter rejniki. Energetski vavčer tako naslavlja širok krog najranljivejših skupin prebivalcev, saj bo do enkratnega solidarnostnega dodatka upravičenih prek 700 tisoč ljudi. Dodatek bo izplačan do 15. aprila. Vrednost pomoči za najranljivejše znaša 106 milijonov evrov in to brez, da bi bremenili proračun!

S sprejetjem tega zakona se tudi začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Ob tem se na položnicah na nič zniža omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.

S sprejetjem oprostitve plačila prispevka za obnovljive vire energije, omrežnine in trošarine bodo VSA GOSPODINJSTVA v Sloveniji naslednje 3 MESECE plačevala za približno TRETJINO NIŽJO ceno položnic za elektriko!!!

V Novi Sloveniji krščanskih demokratih pa trdno in zavzeto delamo naprej, ker se zavedamo, da bodo cene položnic ostale na višjem nivoju daljše časovno obdobje. Zato se vsak dan trudimo, da bi na marčevski seji državnega zbora potrdili Zakon o dohodnini, ki bi vsem prinesel višje plače. Naprošamo vas, da podpišete našo peticijo za višje plače in si tudi sami izračunajte, za koliko se vam bo povečala plača s sprejetjem Zakona o dohodnini.