UREJAMO POLOŽAJ POKLICNIH IN PROSTOVOLJNIH GASILCEV

DELI:
11.03.2022, NSi

Poslanska skupina je v državnem zboru podprla zakon o gasilstvu, ki ureja položaj poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Poslanec Andrej Černigoj je na seji predstavil stališče, ki ga objavljamo v celoti.

Sedanji zakon o gasilstvu je bil sprejet leta 1993, manjši popravki pa so zakon dopolnili leta 1999 in 2005. Vse panožne skupine vključno z ministrstvom za obrambo se zavedajo, da trenutni zakon o gasilstvu potrebuje premik v sedanjost, zato so se že leta 2016 začeli prvi razgovori, kako zakonodajo približati razvoju tehnologije, razmeram v Republiki Sloveniji in uvidu, kaj v zakonu deluje, kaj ne in je le mrtva črka na papirju.

Šestletni napor se je prelil v predlog novele zakona o gasilstvu, za katerega je večina panožnih organizacij na odboru za obrambo potrdila, da je predstavlja velik napredek.

V Novi Sloveniji podpiramo predlagane rešitve, ki na področju prostovoljnega gasilstva uvajajo dodatna pojma gasilec »pripravnik« in gasilec »veteran«, ki bosta še dodatno okrepila vrste prostovoljnega gasilstva v Sloveniji.

Gasilski zvezi Slovenije z zakonom podeljujemo pristojnost za usposabljanje prostovoljnih gasilcev.

Uvajamo novost, da se lahko na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih operativna gasilska enota organizira skupaj za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Taka enota bo zaradi večjega števila gasilcev in opreme tudi bistveno bolj operativno pripravljena za primer požara in drugih nesreč.

Predlagane so spremembe, ki jasneje določajo, da lahko vodja intervencije v izjemnih in nujnih primerih, ko je ogroženo človeško življenje ali premoženje, posega tudi v posamezne ustavne pravice, kot je nedotakljivost stanovanja, odredi uporabo tujega prevoznega sredstva, delno ali popolno porušitev objekta, omejitev ali odvzem vode ter druge ukrepe, ki lahko povzročijo tudi veliko škodo in veliko stroškov. Stroške odrejenih ukrepov ter zavarovanja odgovornosti za škodo, ki je posledica odrejenih ukrepov, krije občina oziroma država, če je aktiviran državni načrt zaščite in reševanja.

Vodja intervencije lahko po novem tudi odredi fotografiranje in snemanje območja kraja dogodka za potrebe vodenja intervencije.

Zakon bo omogočal interesno združevanje poklicnih gasilskih enot, in sicer v okviru Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. Na ta način verjamemo, da se primerljivo urejata interesni združenji tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev.

Srčnost gasilcev je neizmerljiva in prispeva k večji povezanosti lokalnih skupnosti, daje dušo in srce vasi, četrti ali mestu. Njihovo nesebično razdajanje se ne kaže le ob intervencijah, ampak velikokrat tudi s prostovoljnimi akcijami, s katerimi želijo obnoviti ali modernizirati gasilski dom, vozni park ali opremo, s katero rešujejo življenja. S potrditvijo zakona bodo lahko gasilske organizacije poleg operativnih nalog gasilstva v prihodnosti izvajale tudi druge naloge gasilstva (npr. izvajanje požarne straže, ukrepi varstva pred požarom), ki se lahko izvajajo kot pridobitna dejavnost. Tako bo mogoče lažje pridobiti prepotrebna sredstva za boljše delovanje gasilske enote.

V Novi Sloveniji se zahvaljujemo trudu ministrstva za obrambo, ki je šestletno razpravo z odločnimi koraki, a hkrati z vključevanjem vseh gasilskih panožnih skupin, pripeljalo do prenovljenega zakona o gasilstvu. V poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati smo prepričani, da gre s tem gasilska zakonodaja v koraku s časom in ustrezneje ureja položaj tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev. Zato bomo predlog soglasno podprli.

K podpori pozivamo tudi vse poslanske skupine v Državnem zboru, saj gre za podporo delu za skupnost in zaupanje gasilcem, okrog česar – verjamemo – se lahko vsi poenotimo.