SVETOVNI DAN MLADIH: USTVARJAJMO SLOVENIJO, KI BO PRIJAZNA MLADIM

DELI:
12.08.2022, NSi

Obeležujemo svetovni dan mladih. V NSi se zavedamo, da svet stoji na mladem rodu. So naša prihodnost in najboljša dolgoročna investicija. Mlad človek potrebuje stabilno in vzpodbudno okolje, ki mu bo omogočilo kakovostno šolanje in željo po napredku. Mladi imajo pravico vedeti, kakšne so njihove karierne možnosti, preden se vpišejo na določen visokošolski program. Podatki o zaposljivosti diplomantov morajo imeti pomembno vlogo pri evalvaciji kakovosti obstoječih programov, strateškem načrtovanju ter razpisu števila študijskih mest.

Zagovarjamo poseben program za pomladitev javne uprave, ki bi vključeval tudi razpis 200 pripravniških delovnih mest vsako leto. Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev pa bi bil tudi opravljena strokovna izobraževanja in izobraževanja iz digitalnih vsebin. Po končanem izobraževanju mladi postanejo del aktivnega prebivalstva, ki prispevajo v skupno blagajno in solidarnostno skrbijo za njihove starše in stare starše.

V zadnjem času se veliko mladih odloči za nadaljevanje svoje poklicne poti v tujini, kar spremljamo z veliko zaskrbljenostjo. Zato smo v NSi pripravili predloge za uveljavitev davčnih reform, ki bi vzpostavile vzpodbudno davčno okolje in spodbudile mlade za odločitev za zaposlitev v domovini in odkrivanje novih podjetniških idej. Predlagamo, da delodajalec, ki iskalcu prve zaposlitve ponudi zaposlitev, bi bil prvih 12 mesecev oproščen plačila prispevkov. Tako bi spodbudili zaposlovanje mladih brez izkušenj.

Napredek in stabilen prihodek daje mladim najboljšo osnovo za snovanje ideje o družini. Nova Slovenija je zagovornik mladih družin, saj menimo, da je rešitev za problem starajoče družbe prav povečanje rodnosti med mladimi. Številčne mlade družine je potrebno zaščititi in jim pomagati, da sprejmejo ostanejo odprte za življenje. Odločitev za otroka ne sme negativno vplivati na družinski proračun. Družina, materinstvo, očetovstvo, otroci in mladina so za nas temelji zdrave družbe. Državo vidimo v vlogi tistega, ki ustvarja spodbudne razmere za odločitev za družino in njen razvoj. V mandatu vlade, v kateri je sodelovala tudi ministrska ekipa NSi, smo z ukrepi kot so uveljavitev brezplačnega vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke družinam omogočili, da svoje otroke aktivno vključijo v socializacijski proces in s tem skrbijo za njihovo aktivno vključitev v družbo.

Mladi se soočajo tudi s težavami pri reševanju stanovanjskega problema, zato v NSi predlagamo jamstveno shemo za najem kredita za prvo rešitev stanovanjskega problema. Ključ za rešitev demografskega izziva vidimo v mladih družinah, ki imajo rešen stanovanjski problem, varno zaposlitev in možnost usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. V NSi se zavezujemo k izpolnitvi ambicioznega programa za pomladitev Slovenije. V prihodnosti želimo še naprej ustvarjati Slovenijo, ki bo prijazna vsem, posebna pozornost pa bo namenjena mladim in družinam.