SLOVENSKI KMETJE NA UDARU NOVIH DAVČNIH OBREMENITEV

DELI:
30.11.2022, NSi

Po dvanajstih letih je bil model točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD (izplačila, ki jih pridelovalci hrane prejmejo zaradi težjih pridelovalnih pogojev) v letošnjem letu posodobljen in nadgrajen, posledično pa je prišlo do prerazporeditve števila točk po posameznih kmetijskih gospodarstvih. Tako naj bi več točk kot doslej imela vsa kmetijska gospodarstva z zemljišči nad 500 m nadmorske višine. Zaradi povečanja skupnega števila točk in prerazporeditve točk med kmetijami, sta se spremenili tudi tabeli, ki določata vrednost točke in sta sestavni del formule za izračun plačila OMD v strateškem načrtu 2023-2027.

V času energetske krize, ko so cene gnojil in ostalih fitofarmacevtskih sredstev visoke, vsak ukrep, ki gre na škodo kmetov v končni fazi pomeni upad kmetovanja in še dodaten udarec za našo prehransko varnost.

V izplačila OMD je v Sloveniji vključenih približno 46.600 kmetij. Sprememba naj bi po podatkih Ministrstva za kmetijstvo pozitivno vplivala na približno 15.000 kmetijskih gospodarstev, ki imajo več kot 100.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi nad 500 m nadmorske višine in naj bi novem prejela več finančnih sredstev za kmetovanje na območjih, kjer so pridelovalni pogoji oteženi. Nov sistem dodeljevanja finančnih sredstev bo najbolj prizadel najranljivejše skupine kmetij, ki obdelujejo najzahtevnejša območja travinja – strmine. Za tista kmetijska gospodarstva, ki se jim bo plačilo OMD zmanjševalo, se bo to dogajalo postopoma. V prvem letu naj bi se tako izplačila večinoma znižala za 20 do 30 odstotkov v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Po podatkih KGZS (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) je približno 15.000 kmetij, ki bodo po novem dobile manj kot doslej.

Poslanec Jožef Horvat je na seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozoril: »Izplačila v okviru OMD so izjemno pomembna, ker imamo v Sloveniji relativno velik del površin, kjer se kmetuje z omejitvami. Dodatno obremenitev za kmete predstavlja tudi sprejeta novela Zakona o dohodnini, ki še dodatno obdavčuje OMD sredstva – izplačilo OMD v višini 50% bi tako štelo med obdavčljive prejemke. Cene električne energije in energentov so se za kmete dvignile tudi do sedemkrat, v primerjavi s tem, kolikor so plačevali do zdaj.«