SLOVENIJA VLAGA V RAZVOJ ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJA KOT ŠE NIKOLI

DELI:
18.10.2021, NSi

Na seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino so se poslanci pogovarjali o spremembah proračuna za leto 2022 in o proračunu za leto 2023. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dobi v spremembah proračuna za leto 2022 kar 217 mio EUR več kot v sprejetem proračunu za leto 2022, to je 2,5 milijard EUR. Proračun za leto 2023 pa ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport namenja približno 700.000 več, kot v predlogu sprememb za leto 2022.

Vlada z rekordnima proračunoma torej vlaga v razvoj izobraževanja in znanosti. Poslanka Nove Slovenije in predsednica odbora za izobraževanje Iva Dimic je pohvalila rekordna sredstva v znanost: »Več kot 700 mio EUR bo dobila slovenska znanost: za konkurenčnost v tujini, za boljše pogoje, ki privabljajo tuje strokovnjake, za povezovanje s slovenskim gospodarstvom itd. Namenja se za sodobno raziskovalno opremo, ki je predpogoj za odlično raziskovalno delo.« Samo v letu 2023 je cilj zamenjati skoraj 60 % stare in obrabljene raziskovalne opreme.

V letih 2022 in 2023 se kar 2,1 miljard EUR namenja za osnovno šolstvo. Poslanka NSi je poudarila: »Želimo zagotoviti ustrezne prostorske pogoje s sofinanciranjem obnov in izgradenj preko 100 slovenskih osnovnih šol. Želimo krepiti javno šolstvo.« Za primerjavo: v letu 2017 je bilo sofinanciranih enajst objektov, v letu 2018 pa samo dva.

Tudi na mlade se ne pozablja. Preko 5 mio EUR se namenja programu za mlade v letih 2022 in 2023. Iva Dimic je predstavila podrobnosti: “Izboljšuje se prostorske pogoje in pripravlja se investicije za izgradnjo novih javnih študentskih domov, sofinancira se interesne dejavnosti študentov na kulturnem, športnem in mednarodnem področju, spodbuja se udeležbo v programih EU za mlade (Erazmus+ in druge izmenjave), želi se opraviti več raziskav in izdati več publikacij na področju mladih, ki bi pomagale pri oblikovanju mladinskih politik v Sloveniji itd.”