SKLICEVANJE NA PODREJANJE STA TER KRATENJE NEODVISNOSTI JE SLEPILNI MANEVER

DELI:
08.10.2021, NSi

Na izredni seji državnega zbora so poslanci obravnavali problematiko financiranja STA. Beseda je tekla predvsem o aktualnih pogodbah in stališčih vladne in opozicijske strani.

vir: arhiv DZ

»V NSi spoštujemo delo vseh novinarjev tudi novinarjev STA in na tem mestu bi rada poudarila, da so trije ministri Nove Slovenije sklenili posebno pogodbo, ki omogoča nadaljnje sodelovanje z STA. To je dokaz, da nam za usodo novinarjev ni vseeno. Želimo pa si, da se pogodbe sklenejo, da se izpolnjujejo tako na eni kot na drugi strani,« je na izredni seji državnega zbora dejala poslanka Tadeja Šuštar Zalar.

»Urad vlade za komuniciranje je STA poslal predlog pogodbe za letošnje leto. Pogodba, je že druga, ki jo je Ukom pripravil za STA, in je ustreznejša ter upošteva pripombe, ki jih je na prvo pogodbo dal STA. A STA so podpis druge pogodbe zavrnili, čeprav naj bi se predhodno strinjali z njeno vsebino,« je na izredni seji državnega zbora dejala poslanka Tadeja Šuštar Zalar.

Primerjava pogodb med STA in Ukom-om: Sklicevanje na podrejanje STA-ja ter kratenje neodvisnosti je slepilni manever

Poudarila je, da primerjava pogodbe za leto 2020 in predlogom pogodbe, ki bi bila lahko sklenjena za leto 2021 med STA in Ukomom, lahko ugotovimo, da so posodobitve logične in smiselne.

»Sklicevanje na podrejanje STA-ja ter kratenje neodvisnosti je slepilni manever, da se pozornost javnosti preusmeri od vsebine. Tudi sklicatelji današnje seje v svojem sklicu zavajajo, saj pišejo, da je za zaposlene »najbolj nesprejemljivo temeljno izhodišče, po katerem bi kar na Ukomu pregledovali povzetke novic in presojali njihovo vsebino in na podlagi tega arbitrarnega pristopa odmerjali višino plačila,« je dejal poslanka.

Nov osnutek pogodbe, ki je direktor STA ni želel podpisati, je namreč vključevala stroške, ki jih je posredoval direktor Bojan Veselinovič sam. V primerjavi s financiranjem za leto 2020 je pogodba financiranja STA za leto 2021 ocenjena celo za 50 tisočakov več na največ 2,028 milijona €. Ena izmed ključnih razlik med osnutkom letošnje in lansko pogodbo je namreč, da bo Ukom STA plačeval delo po ceniku, ki je prav tako del pogodbe in ne »na čez«, kot je bilo določeno v preteklih letih. Za leto 2020 je bilo denimo določeno, da Ukom STA plača 1.978.000 evrov oz. 164.833,33 evra na mesec, brez opredelitve cenika posameznih izdelkov.

Jasneje je v novi pogodbi opredeljena tudi javna služba. Novic, ki so plačane iz sredstev za javno službo pa STA eno leto ne sme tržiti, nato pa ponudi na trgu kot arhivsko gradivo, vendar mora tudi prihodke od tega šteti med prihodke javne službe. Pogodba tudi zahteva, da so novice iz javne službe jasno ločene od vsebin, ki jih STA trži kot svojo komercialno dejavnost.

Gre za poceni piar levice in ne za reševanje STA

“Kaj bo imel slovenski narod od te današnje seje? Na koncu seje ni niti glasovanja. Na koncu te seje ne bo urejeno financiranje STA-ja, nebo podpisane pogodbe in delo novinarjev ne bo poplačano. Gre le za poceni piar levice,” je v razpravi dejal poslanec Aleksander Reberšek.