S SPREMEMBAMI ZAKONA O OBRAMBI ŽELIMO SLOVENSKI VOJSKI VRNITI DOSTOJANSTVO

DELI:
10.09.2020, NSi

Člani odbora za obrambo državnega zbora so na 10. redni seji v sredo, 9. septembra, na drugi obravnavi z dvanajstimi glasovi za in dvema proti sprejeli besedilo sprememb zakona o obrambi, ki predvsem rešuje socialne stiske vojakov in jim omogoča službo tudi po 45. letu.

Poudarek sprememb je na urejanju statusa vojakov po 45. letu in njihovi večji socialni varnosti,  prenovi okvirjev temeljnega vojaškega usposabljanja ter možnosti sklepanja pogodb za opravljanje  vojaške službe v rezervni sestavi za krajše časovno obdobje in urejanju višine plače v času vpoklica.

Želimo rešiti socialne probleme vojakov

»Novela zakona o obrambi prinaša tri ključne spremembe: zagotavlja socialno varnost vojakov tudi po 45. letu, za pogodbene rezerviste se uveljavlja nadomestilo enako njihovim plačam, prenavlja pa se tudi okvire za temeljno vojaško usposabljanje,« je na odboru za obrambo izpostavil obrambni minister Matej Tonin.

Dodal je, da vojaki ob podpisu pogodbe dobijo pogodbo za določen čas, zato niso v enakem položaju z ostalimi javnimi uslužbenci. »Zaradi tega imajo tudi težave pri pridobivanju kreditov, mladi pa se zaradi negotove prihodnosti ne odločajo za vojaški poklic. To smo želeli spremeniti, zato vojakom s spremembami omogočamo, da ostanejo v vojski tudi po 45. letu, če za to izpolnjujejo pogoje. Uvajamo pa tudi možnost, da se vojake prerazporedi po drugih državnih organih.«

Služba vojaka naj bo zopet atraktivna za mlade

»Službo vojaka je potrebno zopet narediti atraktivno za mlade, če želimo, da se povprečna starost v Slovenski vojski zniža. Ključna sprememba zakona o obrambi ima zato socialno noto. Potrebno je namreč rešiti problem vojakov po 45. letu. To se s temi spremembami dogaja in verjamem, da si velika večina poslancev želi ta problem rešiti,« je izpostavil vodja poslanske skupine Jožef Horvat, ki je dodal, da Slovensko vojsko vidi kot enega izmed temeljev slovenske državnosti.

NSi želi Slovenski vojski vrniti dostojanstvo

»Nova Slovenija želi Slovenski vojski vrniti dostojanstvo, predvsem pa mesto, ki ji pritiče v slovenski družbi,« je v razpravi izpostavil poslanec Andrej Černigoj. Dodal je, da so bili sedaj vojaki, ki so dopolnili 45. let in so svoja najboljša leta podarili državi, prepuščeni samim sebi. »Nedopustno je, da je država na te ponosne pripadnice in pripadnike popolnoma pozabila. To je nedržavnotvorno in to bo ta predlog odpravil. S temi spremembami zakona o obrambi želimo sistemsko urediti in zagotoviti boljšo in dolgoročnejšo finančno predvsem pa socialno varnost vseh pripadnic in pripadnikov slovenske vojske,« je še dodal Černigoj.