REBERŠEK: POTREBUJEMO DELUJOČ SISTEM OBRAVNAVE NASILNIH MLADOLETNIH OSEB

DELI:
01.07.2024, NSi

V NSi zaradi pomanjkanja ustreznih in učinkovitih ukrepov za obravnavo nasilja v šolah zahtevamo sklic skupne nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Odbora za notranje zadeve. »Nimamo ustreznih in pa tudi učinkovitih ukrepov, ki bi otrokom zagotavljali varno okolje za izobraževanje. Sedanji sistem pa je veliko bolj usmerjen v pravico nasilneža do izobraževanja kot do zaščite žrtev in ostalih otrok pred nasilnim otrokom,« je uvodoma dejal poslanec NSi Aleksander Reberšek.

»V ponedeljek, 10. junija zjutraj, je na OŠ Velika Dolina 14-letni romski učenec napadel sovrstnika. Zaradi udarca je ta padel, ko je skušal vstati, pa je prejel še en udarec. Kot je pojasnila mati napadenega, ima prerezanega oz. počenega več kot pol čela, poleg tega pa na čelu še manjšo ureznino. Naslednji dan so starši veliko večino učencev obdržali doma in od 130 učencev so v šolo prišli le štirje,« je poudaril poslanec NSi.

Dodal je še, da je šola nemočna, saj »po zakonu nima možnosti, da učenca izključi. Prav tako po besedah ravnateljice OŠ Velika Dolina Anje Zevnik skorajda ni možnosti, da bi učenca prešolali, saj se mora s tem strinjati šola, na katero bi odšel,« je opozoril Reberšek.

Konkretnih predlogov za omejitev vseh oblik nasilja nad mladoletniki še ni na vidiku

Težave so skušali reševati skupaj z ministrstvom, šolsko inšpekcijo, centrom za socialno delo in policijo, vendar očitno niso bili dovolj uspešni. »Razlog ravnateljica med drugim vidi v tem, da imajo nekatere institucije premalo pooblastil in da jim tudi na pristojnem ministrstvu ne znajo natančneje svetovati, kako naj ravnajo. Tudi drugih ukrepov zoper 14-letnika še ni. Prepovedi vstopa v šolo ni dobil, želeli so se pogovoriti z njegovimi starši, ampak to žal ni bilo mogoče, ker so starši zelo slabo odzivni, je pojasnila ravnateljica. V opisanem primeru se je ponovno pokazalo, da za obravnavo nasilja v šolah nimamo ustreznih in učinkovitih ukrepov, ki bi žrtvi in ostalim otrokom zagotovili varno okolje za izobraževanje,« je zaskrbljen poslanec NSi.

Predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert napoveduje predlog, da bi se vsi učenci šolali na daljavo, če se ne najde primerna rešitev za prihodnje leto. »Čas se izteka, pri omenjenem incidentu pa gre za preplet dveh zelo perečih tem: nasilja v šoli med mladoletnimi in romske problematike. Naj jasno povem: niso nasilni samo romski otroci in niso vsi romski otroci nasilni. Gre za dve področji, ki sta vedno bolj problematični, ki pa ju vlada Roberta Goloba sploh ne rešuje,« je povedal Reberšek.

Reberšek: Ministrstvo za rešitev problema ne ponudi nobene rešitve

Učitelji in ravnatelji opozarjajo, da je v šolah vedno več otrok, ki so neobvladljivi, šole pa nimajo vzvodov, kako v takih primerih učinkovito ukrepati in ostalim učencem zagotoviti varno in urejeno okolje za izobraževanje. »To želimo storiti. In ko pride do tovrstnega hudega incidenta, da starši ne upajo poslati otroka v šolo in celotna lokalna skupnost zahteva, da se nasilnega učenca umakne, šola zaradi omejitev v zakonodaji tega ne more storiti, ministrstvo pa ne ponudi nobene rešitve. Zgolj ponavlja, da je osnovna šola pravica vsakega otroka. Kaj pa je s pravico ostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka?« je zanimalo poslanca NSi.

Pred lansko skupno nujno sejo odborov je slovensko javnost pretresel pretep mladoletnikov na strehi nakupovalnega centra v Celju, incidenti na Jesenicah, v Trbovljah, Zrečah, Mariboru …, zelo močno pa je odmeval tudi strelski pohod učenca na šoli v Srbiji. Lani aprila so v odziv na medvrstniško nasilje v Aktivu ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole Mestne občine Celje pozvali k spremembam zakonodaje, da se šolam omogoči učinkovito vzgojno delovanje in prepreči poseganje staršev v strokovne odločitve zaposlenih. »Po njihovem mnenju je treba moteče in nasilne učence takoj odstraniti iz šolskega okolja in jih začasno namestiti v vzgojni zavod, ali pa naj jih imajo doma pod nadzorom starši, ki naj koristijo dopust. V izjavi so prav tako zapisali, da je treba povečati odgovornost staršev, ki bi morali biti za kršitve svojih otrok materialno in kazensko odgovorni,« je bil jasen poslanec NSi.

V zahtevi za sklic nujne seje Odborov za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo smo predlagali sklepe, s katerimi pozivamo Vlado, da v roku treh mesecev pripravi zakonodajne spremembe, ki bi omogočile učinkovito obravnavo primerov nasilja mladoletnikov in odklonskega vedenja učencev, vključno z umikom nasilnega učenca iz razreda in začasno vključitvijo v poseben vzgojni program. »V roku treh mesecev naj Vlada pripravi tudi zakonodajne spremembe, ki bi okrepile odgovornost staršev za ravnanja njihovih mladoletnih otrok in v primeru dolgotrajnega nesodelovanja staršev s strokovnimi službami v vzgojno-izobraževalnem procesu uvedle izplačilo socialnih transferjev v naravi. Ministrstvo za notranje zadeve pa naj v roku treh mesecev pripravi zakonodajne spremembe za povečanje pooblastil Policije v primerih skupinskega nasilja in okrepi prisotnost Policije v okoljih, kjer se zazna večje število nasilnih incidentov in groženj,« je zaključil poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Celotna zahteva za sklic seje je dostopna TUKAJ.