Predlog NSi: Volivci naj imajo več vpliva na izbor evropskega komisarja

DELI:
18.06.2019, NSi

»Evropski poslanci so neposredno izvoljeni s strani ljudi in imajo zato veliko stopnjo legitimnosti, a sorazmerno majhno politično moč. Zato velja omenjeno funkcijo okrepiti in ji dati večjo politično težo. V NSi smo zato pripravili predlog, da kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije predlaga vlada v soglasju z večino evropskih poslancev iz Slovenije. Na ta način želimo povečati tudi vpliv državljanov na oblikovanje politik Evropske unije,« je predlog zakona na seji državnega zbora predstavil vodja poslanske skupine Jožef Horvat.

Opozoril je na nizko volilno udeležbo na zadnjih volitvah v Evropski parlament. Prav to je privedlo do tega, da je poslanska skupina NSi z novelo zakona o sodelovanju med vlado in državnim zborom o zadevah Evropske unije prinesla boljšo rešitev za izbiro evropskega komisarja iz Slovenije.

Nov način izbire evropskega komisarja

Jožef Horvat: Evropski poslanci so neposredno izvoljeni s strani ljudi in imajo zato veliko stopnjo legitimnosti, a sorazmerno majhno politično moč. Zato velja omenjeno funkcijo okrepiti in ji dati večjo politično težo. V NSi smo zato pripravili predlog, da kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije predlaga vlada v soglasju z večino evropskih poslancev iz Slovenije. Na ta način želimo povečati tudi vpliv državljanov na oblikovanje politik Evropske unije.

Objavil/a NSi dne Torek, 18. junij 2019

»Postopek izbora kandidata za člana Evropske komisije mora prispevati k zmanjšanju demokratičnega deficita. Da se torej postavijo takšne rešitve, kjer se poveča vpliv državljanov na oblikovanje politik povezave. Spreminja se samo en vsebinski člen. Ta člen določa, da kandidata za člana Evropske komisije predlaga vlada v soglasju z večino evropskih poslancev iz Slovenije, torej 5 ali več. Za podajo predloga za imenovanje evropskega komisarja bo torej ključno, da predlog Vlade podpre vsaj 5 evropskih poslancev iz Slovenije,« je povedal Jožef Horvat.

Tak predlog, ki so mu priložena soglasja petih evropskih poslancev, bi vlada poslala državnemu zboru, kandidat za komisarja bi se nato predstavil na odboru za zadeve Evropske unije in ta bi o njem podal mnenje.

»Slovenski evropski poslanci bodo v dobro naše države v Evropskem parlamentu odločali o najpomembnejših vprašanjih naše širše skupnosti in ravno v tem je bistvo predloga Nove Slovenije, če bo večina teh neposredno izvoljenih poslancev soglašalo s predlogom vlade za komisarje, gre torej za predhodno usklajevanje, bo to zadosten garant, da bo Slovenija predlagala kandidata, ki bo najbolj verodostojen, strokovno usposobljen in vreden zaupanja,« je povedal poslanec NSi Blaž Pavlin in dodal, da Evropo v naslednjih letih čaka veliko izzivov, s katerimi se bo treba soočiti in prav zato je še kako pomembno, kdo bo slovenski komisar.