PORAZNA MIGRACIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE IN NJENE POSLEDICE

DELI:
19.01.2024, NSi

Članice Evropske unije se kljub temu, da smo nezakonitim migracijam priča že kar nekaj let, s tem problemom še vedno spopadajo vsaka po svoje, skupne rešitve na evropski ravni pa ni. Na politični ravni je sicer bil usklajen pakt o migracijah in azilu, letos naj bi začeli tehnična pogajanja, vendar jih še ni na vidiku. Nacionalne države imajo tako dejansko zvezane roke, da bi lahko učinkovito ukrepale, zaščitile svoje prebivalce in zagotavljale svojo varnost. Nemočne so, ko gre za številne zlorabe azilnih postopkov. To se dogaja tudi v Sloveniji.

Predsednik NSi Matej Tonin je že večkrat opozoril, da je Evropski uniji na področju migracij spodletelo in da bodo potrebne resne spremembe migracijske in azilne politike, če ne želimo, da bomo kmalu tujci v svoji lastni hiši. V Novi Sloveniji zato predlagamo: Skupno varovanje zunanjih meja EU, omejitev gibanja v času odločanja o azilu in uvedbo določila, da po vloženi prošnji za azil v eni državi članici, ni mogoče vložiti prošnje v nobeni drugi.

Na zaskrbljujoče stanje in zlorabo azilnih postopkov je predsednik NSi opozoril tudi v pisnem poslanskem vprašanju ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Zapisal je:

Zanima me ali ministrstvo spremlja tovrstne zlorabe in katere so najbolj pogoste zlorabe azilnega postopka? Ali ministrstvo pripravlja kakršne koli spremembe azilnega postopka, da se tovrstne zlorabe preprečijo? Ali si ministrstvo prizadeva za kakršne koli spremembe azilne zakonodaje in migracijske politike na evropski ravni?

Odgovor ministra v bistvu potrjuje neustreznost evropske migracijske politike in nemoč posameznih članic EU, preberete pa si ga lahko TUKAJ.

Da je stanje zaskrbljujoče, potrjujejo tudi opozorila ljudi, ki delajo na področju migracij v Sloveniji in natančno poročajo o zlorabah, ki omogočajo, da migranti, ki so v času bivanja v Sloveniji zagrešili kazniva dejanja, kljub izrečeni kazni izgona še naprej ostanejo tukaj in jim kljub predlogu o omejitvi gibanja po izpustitvi iz zapora tega ne izrečejo, ker menda za to ni zakonske podlage. Načinov zlorabe azilnih postopkov je toliko, da se po Sloveniji prosto sprehajajo tujci, ki tudi med azilnim postopkom izvršujejo kazniva dejanja, namesto, da bi jih poslali v matične države. Zato je nujno dosledno spoštovanje postopka, predvsem pa sprememba zakonodaje, ki bo Sloveniji omogočila zavarovati svoje državljanke in državljane ter primerno zagotavljati nacionalno varnost.