Področje dela invalidskih organizacij zahteva celovito ureditev

DELI:
05.07.2018, NSi

Napis pod sliko:«predstavniki Zveze Sonček, Društva za osveščanje, varstvo – Center za antidiskriminacijo ter Foruma za digitalno družbo«

Novoizvoljeni poslanec Aleksander Reberšek je danes na pogovor sprejel predstavnike organizacij, ki delujejo na področju invalidskega varstva ter v NSi prepoznavajo verodostojnega sogovornika na to temo.

Opozorili so na neizvajanje zakonskih predpisov na tem področju, na pravne praznine in nesprejete podzakonske predpise, ki bi omogočili njihovo izvajanje. Zakon o osebni asistenci je le en tak primer zakona, ki terja takojšnjo razpravo in nadgradnjo.

Dejstvo je, da se število pomoči potrebnih invalidov povečuje, država pa omejuje podeljevanje koncesij na tem področju, kar dodatno otežuje življenje teh ljudi.

Veliko število invalidskih organizacij po drugi strani prinaša tudi veliko število različnih interesov, kar otežuje pot sprejemu celovitih rešitev. Vendar je rdeča nit vseh prizadevanj pravičnejše financiranje, vključno s podeljevanjem koncesij, ki ne dušijo zasebne iniciative na tem področju. Ravno zato tudi v Novi Sloveniji prepoznavajo nosilca prihodnjih prizadevanj za celovite rešitve invalidske problematike, tako kot to narekuje Konvencija o pravicah invalidov.

Aleksander Reberšek je poudaril, da se bomo krščanski demokrati zavzemali za iskanje najboljšega skupnega imenovalca za vse invalide, saj se zavedamo, da zgolj parcialne rešitve ne prinašajo pravih dolgoročnih učinkov.